TOP NẠP THẺ THÁNG

 • 1 Nguyễn Trần
 • 2 Phúc Gaming
 • 3 Nhat Truong
NICK LIÊN QUÂN THỬ VẬN MAY 9K
-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #498 -

Acc LQ #498 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 25
 • Trang Phục: 14
 • Bảng Ngọc: 67
100,000CARD 80,000ATM
 • Bậc Ngọc: 67
 • Trang Phục: 14
 • Tướng: 25

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #496 -

Acc LQ #496 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 31
 • Trang Phục: 21
 • Bảng Ngọc: 61
170,000CARD 136,000ATM
 • Bậc Ngọc: 61
 • Trang Phục: 21
 • Tướng: 31

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #492 -

Acc LQ #492 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 21
 • Trang Phục: 23
 • Bảng Ngọc: 90
160,000CARD 128,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 23
 • Tướng: 21

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #491 -

Acc LQ #491 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 18
 • Trang Phục: 6
 • Bảng Ngọc: 56
70,000CARD 56,000ATM
 • Bậc Ngọc: 56
 • Trang Phục: 6
 • Tướng: 18

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #490 -

Acc LQ #490 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 25
 • Trang Phục: 18
 • Bảng Ngọc: 90
300,000CARD 240,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 18
 • Tướng: 25

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #488 -

Acc LQ #488 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 19
 • Trang Phục: 13
 • Bảng Ngọc: 69
70,000CARD 56,000ATM
 • Bậc Ngọc: 69
 • Trang Phục: 13
 • Tướng: 19

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #486 -

Acc LQ #486 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 21
 • Trang Phục: 9
 • Bảng Ngọc: 69
70,000CARD 56,000ATM
 • Bậc Ngọc: 69
 • Trang Phục: 9
 • Tướng: 21

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #483 -

Acc LQ #483 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 28
 • Trang Phục: 21
 • Bảng Ngọc: 90
240,000CARD 192,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 21
 • Tướng: 28

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #482 -

Acc LQ #482 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 26
 • Trang Phục: 22
 • Bảng Ngọc: 72
240,000CARD 192,000ATM
 • Bậc Ngọc: 72
 • Trang Phục: 22
 • Tướng: 26

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #481 -

Acc LQ #481 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 35
 • Trang Phục: 35
 • Bảng Ngọc: 90
450,000CARD 360,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 35
 • Tướng: 35

MUA NGAY